web counter

Najnowsze oferty


Lokale użytkowe

Definicja lokal użytkowy: Lokal wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej zajmowany na podstawie umowy najmu, a w budynku ze wspólnotą mieszkaniową również lokal stanowiący wyodrębnioną własność (lokal handlowy, usługowy, produkcyjny, różne gabinety, pracownie, a także lokal wynajęty na biuro, na działalność kulturalno - społeczną i inną), z której to lokalu (z jego wynajęcia) jednostka osiąga dochód.

Źródło definicji: Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka mieszkaniowa (publikacja roczna)