web counter

Regulamin

 

Regulamin 

Postanowienia ogólne

Serwis pi1.com obsługiwany przez firmę Adrian Mrozowski pi1.com zwaną dalej pi1.com

Użytkownik może utworzyć Konto bez ponoszenia żadnych opłat rejestracyjnych ani abonamentowych. Dodawanie i publikowanie standardowych ogłoszeń jest bezpłatne. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych usług (n.p. wyróżnienie ogłoszenia) zwanych dalej "zakupów".

Warunki dokonywania zakupów

pi1.com prowadzi sprzedaż produktów i usług za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.pi1.com, http://www.mieszkania-i-domy.pl i http://www.lokale-uzytkowe.pl

Oferta i realizacja zakupów

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach serwisu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź wybranej usługi.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: info (małpa) pi1.com

Postanowienia końcowe

pi1.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info (małpa) pi1.com

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z tej umowy pośrednio lub bezpośrednio jest Sarnen, Szwajcaria. Zastosowane prawo jest szwajcarskie.